logotype design

selection from 2010 - 2014
Logo FIA-D, Projekt Alicja Getka
Logo Misja Rzepka, Projekt Alicja Getka
Logo Total Trust, Projekt Alicja Getka

web : losiewicz.com
Go to TOP